Toetuse saaja: Plasmatek OÜ
Projekti nimi: Metallitöökoja rekonstrueerimine

Projekti üldiseks eesmargiks on kasvatada piirkonnas tegutseva metalliettevõtte elujõulisust ja jätkusuutlikkust mitmekesistades tegevusi. Projekti konkreetseks eesmärgiks on rekonstrueerida metallitöökoda, pakkuda mitmekesiseid teenuseid, luua uusi töökohti ning pakkuda kaasaegseid töötingimusi.