Roheauditi eesmärgiks on analüüsida Plasmatek OÜ ärimudeli ringsust, kaardistada ettevõtte tänane rohevõimekuse tase, analüüsida ärimudeli muutmise erinevaid alternatiive, välja selgitada tulevikus tulemuslikult toimiv ringne ärimudel ning välja pakkuda ja auditi töögrupis kokku leppida tänase ärimudeli muutmiseks ja ringse ärimudeli saavutamiseks vajalikud arendustegevused.

Roheauditi ning teekaardi tulemusena on Plasmatek OÜ jaoks olemas tegevuskava ettevõtte tootmise toimepidevuse tagamiseks ja ärimudelit muutvate arendusprotsesside elluviimiseks viisil, et need vastaksid keskkonna ja kliimaneutraalsuse eesmärkidele ja oleksid konkurentsivõimelised, olles vastavuses riigisiseste ja Euroopa Liidu regulatsioonidega.

Plasmatek OÜ-s 2024. aastal läbi viidavat roheauditit aitab rahastada Euroopa Liit taasterahastu NextGenerationEU vahenditest summas 2920 eurot.