Plasmatek OÜ on saanud toetust Euroopa Liidust järgmiste programmide ning projektide jaoks: